Disseny d'imatge corporativa i il·lustració
Disseny de samarreta. Toc Creatiu per a Llibert Fortuny

Imatge corporativa

CROMÀTIC

BY LLIBERT FORTUNY
Creació de la imatge gràfica de Cromàtic* treballant de manera conjunta logotip i il·lustració en la retolació de l’espai. *Cromàtic:
estudi musical del saxofonista català Llibert Fortuny.
Disseny de logotip
Retolació de local
Branding aplicat a retolació

Imatge corporativa

Disseny d'imatge corporativa i il·lustració

CROMÀTIC

BY LLIBERT FORTUNY

Creació de la imatge gràfica de Cromàtic* treballant de manera conjunta logotip i il·lustració en la retolació de l’espai.
*Cromàtic: estudi musical del saxofonista català Llibert Fortuny.

Disseny de logotip
Retolació de local
Branding aplicat a retolació
Disseny de samarreta. Toc Creatiu per a Llibert Fortuny