Disseny de butlletí informatiu per a Ajuntament

Disseny editorial

L'IM

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL

Plantejament i disseny de butlletí d’informació municipal per a Ajuntament.

Disseny editorial TOC Creatiu
Toc Creatiu. Disseny i maquetació de butlletí d'informació municipal

Disseny editorial

Disseny de butlletí informatiu per a Ajuntament

L'IM

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL

Plantejament i disseny de butlletí d’informació municipal per a Ajuntament.

Disseny editorial TOC Creatiu
Toc Creatiu. Disseny i maquetació de butlletí d'informació municipal